مقالات

درمان ریشه دندان چیست؟

پالپ دندان به بافت نرم و زنده‌ای گفته می‌شود که در مرکز دندان قرار دارد و به داخل ریشه‌های دندان نیز امتداد می‌یابد. پالپ دندان حاوی عصب دندان است و اگر شکستگی، پوسیدگی و یا عفونت‌های دندانی به موقع درمان نشود، پیشرفت می‌کند و به پالپ دندان می‌رسد. در این شرایط دندان فرد به شدت […]